Djahmiyyahs skolastiker har Faraos troslära

Förnekarna säger att Allâh är varken innanför skapelsen eller utanför skapelsen, frånskild från skapelsen eller inkarnerad i skapelsen, ovanför skapelsen eller inne i skapelsen. De säger att inget stiger ned från Honom och att inget stiger upp till Honom. De säger att inget kan närma sig Honom och komma Honom närmare och att Han inte visar Sig för någon och att ingen kan se Honom och så vidare. Detta är Djahmiyyahs skolastikers lära. Så som den första åsikten är Djahmiyyahs dyrkares lära, dyrkar inte Djahmiyyahs skolastiker något medan Djahmiyyahs dyrkare dyrkar allting. Deras lära har sin grund i förnekelsen som är Faraos lära.

Det är känt att Allâh fanns innan Han skapade himlarna och jorden. Sedan skapade Han dem. Antingen var Han innanför dem, vilket är en falsk panteism, eller också var Han inte innanför dem, vilket är ännu falskare, eller också var Han frånskild från dem – och detta är Ahl-us-Sunnahs, som håller fast vid sanningen och Tawhîd, åsikt.