Djahmiyyahs och Mu´tazilahs arvinge

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 50-51

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

80 – Vi tvistar inte om Qur’ânen.

81 – Vi vittnar att den är världarnas Herres tal. Ingivelsens trogna ande steg ned med den och undervisade sändebudens mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den.

82 – Den är Allâhs (ta´âlâ) tal och liknar inte skapelsernas tal.

83 – Vi anser inte att den är skapad och vi går inte emot muslimernas samling.

FÖRKLARING

De kändaste sekter som anser att Qur’ânen är skapad är två:

1 – Mu´tazilah. Enligt dem är den Qur’ân som Djibrîl stigit ned med Allâhs verkliga tal, men dock skapad.

2 – Skolastiker som Kullâbiyyah och deras anhängare. Enligt dem är Qur’ânen en enda betydelse som upprätthålls av Allâhs (ta´âlâ) essens; Om Han talar på hebreiska är talet Tora, om Han talar på syrianska är talet Evangeliet och om Han talar på arabiska är talet Qur’ânen. De anser att den myten är en religion som de dyrkar Allâh med. Deras dogm är överensstämmande med Mu´tazilahs i den bemärkelse att bådadera anser att den Qur’ân som Djibrîl förkunnade är skapad. Skillnaden är att Mu´tazilah säger att Qur’ânen är Allâhs tal medan Kullâbiyyah och deras anhängare säger att Qur’ânen är ett uttryck och en återberättelse från Allâhs tal. Enligt Kullâbiyyah och deras anhängare har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte förkunnat Allâhs tal, utan endast återberättat dess betydelse. En sådan dogm dementerar budskapet, ty sändebud förkunnar sändarens tal. Ibn-ul-Qayyim sade:

Om talet dementeras

dementeras även budskapet – ingen skillnad

sändebudets budskap förkunnar

sändarens och kallarens tal – utan avdrag1

Det är högst märkligt hur en kunskapare från Kullâbiyyashs anhängare kan läsa om Djahmiyyah och Mu´tazilah för att sedan säga att de levde för längesedan och är numera ett minne blott. Stackaren fattar inte att han själv är Djahmiyyahs och Mu´tazilahs arvinge och att de har identiska dogmer.

1an-Nûniyyah (1/127).