Djahmiyyahs kedja

Shaykh ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

al-Haydah wal-I´tidhâr, sid. 4

Dogmen om Qur’ânens skapning förespråkades av al-Djahm bin Safwân, avrättad 128. Hans dogm om dementi av Allâhs egenskaper anammades av al-Dja´d bin Dirham. al-Dja´d anammade sin dogm från Abân bin Sam´ân, och Abân från Tâlût. Tâlût tog sin dogm från sin morbror juden och magikern Lubayd bin al-A´sam som förhäxade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Denne Lubayd var kättare och brukade påstå att Tora är skapad[1]. Så ser de förnekande Djahmiyyahs kedja ut.

[1] Se Ibn-ul-Athîrs ”al-Kâmil” (7/75).