Mu´attilahs kännetecken

Imâm Waliyyullâh bin ´Abdir-Rahîm ad-Dahlawî (d. 1176 – rahimahullâh) sade:

”Ingen liknar Honom.”

Ingen skapelse liknar Allâh sett till Hans essens och egenskaper eftersom skapelsens existens är möjlig medan Allâhs existens är nödvändig. ´Alî al-Qârî citerade i ”Sharh al-Fiqh al-Akbar” al-Qûnawîs förklaring:

”Nu´aym bin Hammâd al-Khuzâ´î, al-Bukhârîs lärare, sade:

”Den som liknar Allâh vid skapelsen har hädat. Den som förnekar det som Han har beskrivit Sig själv med har hädat.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

”Den som beskriver Allâh med något och liknar Hans egenskaper vid någon skapelses egenskaper tror inte på Allâh den Väldige.”

Han sade också:

”Djahms och hans anhängares kännetecken är att de lögnaktigt kallar Ahl-us-Sunnah för ”Mushabbihah”. Det är de som Mu´attilah!”

Därför sade många av Salafs imamer:

”Djahmiyyahs kännetecken är att de kallar Ahl-us-Sunnah för ”Mushabbihah”.”

Ty det finns ingen som förnekar något av Allâhs namn och egenskaper utan att han kallar den som bekräftar dem för ”Mushabbih”. Det gör även vissa Qur’ân-tolkare som ´Abdul-Djabbâr, az-Zamakhsharî och andra Mu´tazilah och Râfidhah som kallar alla som bekräftar någon av Allâhs egenskaper eller att Han skall ses på Domedagen för ”Mushabbihah”. Det är allmänt känt hos majoriteten av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah att de inte menar att egenskaperna skall förnekas när de negerar liknelsen. De syftar bara på att Han (subhânah) liknar inte skapelsen sett till Sina namn, egenskaper och handlingar.”1

1Sharh al-Fiqh al-Akbar, sid. 24.