Djahmiyyahs förvrängda gudom

Ni säger ju att Allâh är överallt och i varje skapelse. Var Allâh en enda gud innan Han skapade skapelsen och platserna? De kommer att säga: ”Ja.” Kunde Han, efter att ha skapat skapelserna och platserna, förbli där Han var i Sin evighet utan någon plats utan att inkarneras i skapelserna och platserna som Han har skapat? Eller var Han tvungen att inkarneras i dem och bero på det? De kommer att säga: ”Jo, det kunde Han.” Vad fick den fullkomlige Konungen som var ovanför Sin tron i Sin makt och ära och frånskild från Sin skapelse att inkarneras i smutsiga platser, människors, fåglars och djurs magar och hörn, stenar och överallt, vilket ni påstår?

Om detta är er guds egenskaper, så har ni helt säkert förvrängt honom. Allâh är högre och ädlare än dessa egenskaper. Ni måste bevisa ert påstående med Qur’ânen, Sunnah eller muslimernas samstämmighet, något ni aldrig kommer att göra.