Djahmiyyah säger så

Muhammad ad-Dallâl underrättade oss: Ibrâhîm al-Faqîh underrättade oss, från ´Abdul-´Azîz: al-´Abbâs bin al-Mughîrah och andra berättade för oss: Hamdân bin ´Alî al-Warrâq berättade för oss:

”Murdji’ah kom på tal i Ahmad bin Hanbals närvaro varpå jag sade: ”De säger att den som känner sin Herre (´azza wa djall) med sitt hjärta är troende.” Då sade han: ”Murdji’ah säger inte alls så; Djahmiyyah säger så.”