Djahmiyyah är inte som alla andra

Opponenten avslöjade sin bok med sina egna ord när han hyllade al-Marîsîs ord och försökte föra okunniga och lekmän bakom ljuset genom att säga att Djahms och al-Marîsîs läror inom Tawhîd är som olikheterna inom tron och huruvida den består av tal och handling, stiger och sjunker, Shî´ahs lära och Qadariyyahs lära. Han skrev så för att människorna inte skall fly mer från Djahms och al-Marîsîs läror än vad de redan flyr från Shî´ah, Murdji’ah och Qadariyyah. Opponenten gör ett stort fel med den förståelsen, ty de lärda har inte gjort Takfîr på dessa omnämnda sekter till skillnad ifrån al-Marîsî, Djahm och deras anhängare vilkas otro det inte råder några tvivel om.

Jag hörde Mahbûb bin Mûsâ al-Antâkî säga att han hörde Wakî´ göra Takfîr på Djahmiyyah.

´Alî bin Khashram skrev till mig att Ibn-ul-Mubârak uteslöt Djahmiyyah från de sjuttiotvå sekterna.

Jag hörde Yahyâ bin Yahyâ, Abû Tawbah och ´Alî bin al-Madînî göra Takfîr på Djahmiyyah och den som säger att Qur’ânen är skapad.

Endast en okunnig och obildad person jämför otron med dessa sekters oenigheter.