Dividera värdet med 40

Fråga: Hur stor är allmosan på guld och silver? Skall allmosan betalas i form av guld eller pengar?

Svar: Allmosan på guld, silver och handelsvaror ligger på 2.5%. För att veta hur mycket man skall betala dividerar man värdet med 40. Resultatet går alltså till allmosa. Låt oss ta guld till exempel. Dividera dess värde med 40. Resultatet går till allmosa.

Skall allmosan betalas i guld eller i dess värde? Jag tycker att det är okej att den betalas i dess värde. Det är inte obligatoriskt att betala den i guld. De berättigade har större nytta av värdet. Den fattige vill hellre ha ett guldarmbands värde än själva guldarmbandet.