Ditt förhållande till sällskapet som gör narr av islam

Om du befinner dig i ett sällskap som skämtar om Allâh, Hans skrifter eller Hans sändebud blir du skyldig att fördöma det. Om synden upphör är det bara att lovprisa Allâh. Annars blir det obligatoriskt för dig att lämna sällskapet och inte sitta kvar med det. Sitter du kvar med sällskapet är du lika otrogen som det.