Ditt förhållande till personen som kallar till uppror mot makthavaren

Fråga: Vad är muslimen skyldig när det råder mycket prövningar och kaos och vissa kallar till uppror mot makthavaren och kallar det för ”kamp”?

Svar: Du är skyldig att hålla fast vid den korrekta trosläran. Du är också skyldig att hålla dig borta från dessa kallare; gör dem inte sällskap, umgås inte med dem. Lyssna inte på dem, deras kassettband eller deras tal. De kallar till trots mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Trots mot den troende makthavaren är trots mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lyder ledaren lyder mig och den som trotsar ledaren trotsar mig.”