Ditt förhållande till personen som associeras med ISIS eller al-Qâ´idah

Fråga: Om jag träffar en student som associerar sig själv med ISIS eller al-Qâ´idah och råder honom förgäves, skall jag då underrätta myndigheterna om honom eller räcker det med råd?

Svar: Om han propagerar dessa ideologier skall du underrätta om honom. Och om han håller ondskan för sig själv, så har du rått honom och gjort din plikt.