Ditt förhållande till narkotikasmugglare och Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Omfattas den som hyser en narkotikasmugglare, innovatör, Khâridjî eller efterlyst person av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâhs förbannelse vilar över den som ger skydd till en innovatör.”1?

Svar: Självklart. Dessa människor är brottslingar. De angriper andra människor. Det är inte tillåtet att hysa dem, försvara dem, gömma dem i sina hem och dylikt eller dölja dem. Det är inte tillåtet.

1Muslim (1978).