Ditt förhållande till folk som manar till revolter och demonstrationer

Fråga: Är det tillåtet att namnge och varna för dem som manar till revolter och demonstrationer?

Svar: Om du är säker på din sak och att de orsakar prövningar så skall du underrätta myndigheterna om dem. Underrätta myndigheterna om dem. Dessa sakfrågor är hemliga och skall inte spridas hur som helst.