Ditt förhållande till dina syndiga vänner

Fråga: Skall man först få vännerna på sin sida innan man fördömer dem för deras synder? I början fördömde jag dem och det kan leda till att jag förlorar dem.

Svar: Det beror på synden. Om de syndar skandalösa och grava synder efter att du har rått dem skall du undvika dem. Blanda dig inte med dem. Men om det är något föraktfullt eller något som inte är en stor synd, får du fortsätta råda dem. Lämna inte dem. Fortsätt med att råda dem. Var inte tyst när du är med dem. Upprepa dina råd. Annars skall du inte sitta med dem. Om du inte upprepar dina råd skall du inte sitta med dem. Gör du det behagas du av deras tillstånd. En israelit såg sin broder synda och fördömde honom. Sedan såg han honom igen och fördömde honom. Sedan såg han honom synda igen och satte sig ned med honom för att äta med honom utan att fördöma honom. När Allâh såg det orsakade han osämja bland dem och lät deras profeter förbanna dem. Det är inte tillåtet att sitta med syndare som syndar ständigt om man inte råder dem.