Ditt förhållande till det tvetydiga

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade hur människan skall förhålla sig till tvetydigheterna och sade:

”Den som undviker tvetydigheterna har räddat sin religion och heder.”

Han har räddat sin religion hos Allâh och sin heder hos människorna. Därför ser du hur personen som går in i det tvetydiga kritiseras. Den som vill rädda sin religion och heder skall undvika det tvetydiga. Detta gäller i fall han inte kan lära sig.

Om personen kan lära sig är det obligatoriskt att göra det. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det, med klara vittnesbörd och med upptecknad visdom. Och för dig har Vi uppenbarat Qur’ânen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; så att de väcks till eftertanke.”1

Om man kan lära sig om dessa tvetydigheter som många är okunniga om är det obligatoriskt att göra det. Annars skall han undvika det tvetydiga och ta det säkra före det osäkra. Imâm Ahmad (rahimahullâh) brukade säga:

”Inget motsvarar sundheten.”

Exempel på det är en person som funderar på att tala om ett visst ämne. Skall han tala eller tiga? I princip är det sundare att tiga. Detsamma gäller att agera utmed något tvetydigt. Även här säger sundheten att det tvetydiga skall undvikas.

116:43