Ditt fokus i kallet

Fråga: Den senaste tiden har ateismen blivit alltmer utsprid. Villfarelsens missionärer har fört många människor bakom ljuset och deras tvivel har satt klorna i många människor. Vad är domen för att i kallet fokusera sig på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah tillsammans med Tawhîd-ul-Ulûhiyyah?

Svar: Jag har sagt till dig, och de har sagt så förr, att Tawhîd-ur-Rubûbiyyah finns och att endast den omedgörlige förnekar det. De utgör minoriteten. Majoriteten accepterar det. Ingen klok förnekar det. Det är bara den omedgörlige såsom Farao som gör det utav lust och begär efter makt. Det gagnar inte.

Kalla till Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Människorna är i behov av det. Många av dagens människor praktiserar avguderi. Har du hört någon säga att gravarna skapar tillsammans med Allâh? Du hör ingen säga det. Hör du någon säga att de upprätthåller skapelsen? Du hör ingen säga det. De säger däremot att de begravda var rättfärdiga människor som gagnar oss hos Allâh. Det är vad de säger.