“Distrahera dem inte från Qur’ânen med böckerna”

Fråga: I vissa studiecirklar i Qur’ân-skolan har vi bestämt att eleverna även skall memorera böcker inom trosläran och Sunnah. Följaktligen har somliga människor fördömt oss för att vi distraherar med dessa böcker från Qur’ânen…

Svar: Dessa hör till ondskans missionärer. Aktivera dem med Qur’ânen och böckerna; bådadera. Lär dem Qur’ânen, Sunnah och Fiqh. Dock skall det vara på ett förkortat sätt. Låt dem memorera korrekta principer och förklara dem för dem på ett enkelt sätt.