Diskreta Salaf

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/587)

Anas bin Mâlik berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Frånsett den som skyddas av Allâh räcker det att människor pekar på en person gällande hans religion och jordeliv för att han ska vara ond. Allâh tittar inte på era utseenden, men på era hjärtan och handlingar.”

al-Hasan återberättade liknande utan följeslagare i berättarkedjan varpå det sades till honom:

Det pekas ju på dig.” Han sade: ”Hadîthen åsyftar den vars religion och jordeliv det pekas på till följd av dennes innovation och synd.”

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Ta inte initiativet så att du blir känd. Höj inte din person så att du blir omtalad. Lär dig och var diskret, tig och du kommer att klara dig. På så sätt glädjer du de fromma och förargar de syndiga.”

Ibrâhîm bin Adham sade:

En person som tycker om uppmärksamhet är inte ärlig med Allâh.”

Ayyûb sade:

En slav är inte ärlig med Allâh förrän han gläds av att hans plats är dold.”

Muhammad bin al-´Alâ’ sade:

Den som älskar Allâh vill inte vara känd av människor.”

Simâk bin Salamah sade:

Akta dig för att ha många vänner.”

Abân bin ´Uthmân sade:

Om du vill rädda din religion ska du se till att ha få bekanta.”

Om fler än tre personer satte sig med Abûl-´Âliyah reste han sig upp och lämnade dem.