Direkt efter imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/136)

al-Bukhârî sade:

51 – Kapitel om att imamen har utsetts för att följas och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad sittande under sin sjukdom som han dog av.

Den ledde rättar sig inte efter imamen förrän han tar efter hans handlingar direkt efter honom. Den som handlar innan imamen rättar sig inte efter imamen. Den som handlar samtidigt som imamen rättar sig inte efter imamen. Den som sinkar långt efter imamen rättar sig inte efter imamen. Alltså anses han inte följa imamen förrän han gör det imamen gör direkt efteråt.