Direkt efter begravningen

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 97-98

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var det, så är det ont och då skall ni ta bort honom från era halsar.”1

Hadîthen bevisar att gravlivet består av lycksalighet och straff, något mångfaldiga hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rapporterats kring. Det livet börjar i graven så fort den döde har begravts. Därför är det föreskrivet att efter begravningen stå vid den dödes grav och be Allâh förlåta och stadga honom.

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).