Diplomatiska relationer med otrogna fordrar ingen kärlek

Fråga: Fordrar diplomatiska förbindelser mellan muslimska och icke-muslimska makthavare kärlek till icke-muslimerna?

Svar: Nej, det gör det inte. Det kan förekomma kontakter mellan dem för välgångens skull som äger rum mellan de bägge parterna. Detta fordrar inte kärlek. Detta kan alltså äga rum utan kärlek.