Dina fyra änglar

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ

”Hon omges av änglavakter – de går framför henne och bakom henne – och skyddar henne på Allâhs befallning.”1

Slaven har änglavakter som skyddar honom dag och natt. De skyddar honom mot ont och olyckor. Han omges också av änglar som skriver ned hans handlingar. Även här finns änglar dygnet runt. Två stycken befinner sig till höger och vänster om honom och skriver ned hans handlingar. Ängeln på den högra sidan skriver ned goda handlingar, ängeln på den vänstra sidan skriver ned synder. Två andra änglar vakar över honom och skyddar honom; en framför honom och en bakom honom. Han omges alltså av fyra änglar. På natten ersätts de med fyra andra änglar. Det har rapporterats autentiskt att:

Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp till Honom varpå Han frågar dem – och Han känner er bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”2

I en annan formulering står det:

Ni omges av någon som aldrig lämnar er förutom i samband med utförande av naturligt behov och samlag. Se därför till att skämmas för dem och ära dem.”

113:11

2al-Bukhârî (7429).