Din tid är ditt liv

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag gjorde Sûfiyyah sällskap och de nyttade mig bara med två meningar:

1 – Tiden är som svärdet; om du inte hugger den hugger den dig.

2 – Om du inte sysselsätter dig själv med sanningen sysselsätter du dig med falskheten.”

Människans tid är i själva verket hennes liv. Tiden utgör materian i hennes eviga liv i lycksalighet eller i hennes eländiga liv och pinsamma straff. Tiden går snabbare än molnen. Tiden som tillbringas för Allâhs sak är hennes liv. Inget annat hör till hennes liv. Resten av tiden upplever hon som ett djur. Om hon tillbringar tiden i försummelse, glömska och falska förhoppningar och det bästa hon gör är att sova och bara vara sysslolös, så är det bättre för henne att dö.

Om slavens belöning för bönen beror på vad han förstår av den, så gäller även hans liv bara så länge han ägnar det åt Allâh.