Din sköld i livet

Hudhayfahs ord är mycket värdefulla. Må Allâh vara nöjd med honom och nöja honom. Han var kunnig inom prövningarna. Han var rädd för dem och aktade sig för dem. Han frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om dem. Han är följeslagaren som frågade mest om prövningar. Han (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna brukade fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav rädsla för att drabbas av den.”

Det hör till hans förståelse. Människan skall inte känna sig trygg. Om hon inte känner till ondskan faller hon i den:

Jag lärde mig om ondskan, men inte för ondskans skull

utan för att skyddas mot den

den som inte ser skillnaden mellan godheten och ondskan faller i den

Man skall inte säga att man förstår och vet och är säker. Varför skall vi lära oss tvivlen som innehas av de otrogna, Djahmiyyah, Ashâ´irah och Mu´tazilah? Vissa säger så. Du skall lära dig dem för att undvika dem och inte falla offer för dem. Känn till dem för att undvika dem. Annars faller du i dem och framför allt om de är vältaliga och kunniga och kan argumentera och debattera. Du måste ha ett skydd mot dem. Således studerar vi i trosläran Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära och likaså Djahmiyyahs, Mu´tazilahs, Ashâ´irahs, Khawâridjs och Murdji’ahs läror. Varför studerar vi allt det? För att vi älskar det? Nej. Vi studerar det för att undvika det. Vi kan dock inte undvika dem om vi inte känner till dem. Vi måste känna till dem. Om du en natt går på en okänd väg utan att känna till dess gropar och vilka rovdjur och odjur som kan hoppa på dig dör du på det första steget. Men om du känner till vägen och vilka faror som lurar på den går du försiktigt och undviker farorna och bekämpar det som hoppar på dig. Du måste alltså känna till din väg i det här livet.