Din klädsel avslöjar dig

Shaykh Bakr sade:

”Var försiktigt med din klädsel. Den talar om för andra om din tillskrivning, struktur och smak.”

Det stämmer också. Varje människa uppskattar den mötande personen utifrån dennes klädsel, rörelser, tal och ord. Detsamma gäller alltså klädseln. Akta dig för ungdomliga kläder. En äldre man skall inte ha på sig ungdomliga kläder som är exempelvis tunna. En människa skall inte bete sig på det sättet.

Shaykh Bakr sade:

”Vad gäller utlänningarnas kläder, så vet du redan vad domen är för dem.”

De är förbjudna eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”1

Men vad är utländska kläder för något? Utländska kläder är särskilda för dem i den bemärkelsen att ingen annan än de klär sig i dem. Så när du ser dem vet du att han är utlänning. Dock är det ingen liknelse att ha på sig något som nyttjas av alla människor. Det kan däremot vara förbjudet ur en annan synvinkel. Exempelvis är sidenkläder förbjudna för män och korta damkläder är förbjudna för kvinnor.

1Ahmad (2/92).