Din gång till moskén bevisar din avsikt

När en människa går upp för att två sig gör hon det med en avsikt. Annars hade han inte gått upp och tvått sig.

När hon kommer till bön så gör hon det med en avsikt. Istället börjar hon dementera sin avsikt och säger att hon måste säga något först och så vidare. Bara att du kommer till bön och ställer dig framför Allah bevisar att du har avsett bön. Istället börjar hon dementera sin avsikt och avbryter sin handling för att sedermera göra om den från början.