Din bästa handling efter din död

Fråga: Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller en rättfärdig son som ber för henne.”

Stiger dessa tre handlingar efter hennes död?

Svar: Hadîthen betyder att hennes belöning fortskrider med dessa tre handlingar. De fortsätter efter hennes död.

Den pågående välgörenheten är en stiftelse som spenderas på bra ändamål.

Den rättfärdige sonen ber för henne så länge han vidhåller sin handling.

Den gagnande kunskapen fortskrider och upphör inte. Den är bäst av dessa tre. Den fortskrider och avtar inte. Den berör även personen som lär sina elever som i sin tur lär ut vidare. Det är ju tack vare Allâh först och främst och därefter den förste. Detsamma gäller om han skriver nyttiga böcker. De fortskrider. Detsamma gäller om han har bra tal som återberättas av honom och nyttjas.