Diamant för män

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: I och med att män inte får smycka sig med guld, gäller samma dom även för diamant?

Svar: Nej. Förbudet gäller särskilt guld. Inga andra ädelstenar, ehuru de är mer värda än guld, ska jämföras med guld. De är tillåtna i princip.