Dialysbehandling och hopslagna böner

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Får personen som går på dialysbehandling slå ihop bönerna?

Svar: Om han behöver göra det, är det harmlöst. Ty han är sjuk och sjuklingen får slå ihop böner.