Diabetiker försöker ta igen Ramadhân

Fråga: En diabetiker klarade inte av att fasta Ramadhân. Efter Ramadhân kände han sig bättre och ville ta igen månaden. Han prövade en dag men blev trött. Hans sjukdom är gammal. Vad är domen för honom?

Svar: Han skall föda en fattig dagligen. Ty han utelämnar fastan på grund av en kronisk sjukdom. Diabetes är i princip kroniskt. Alltså skall han föda en fattig dagligen.