Di-sonens giftermål med di-faderns dotter

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1038)

1419 – Jag frågade min fader om en man som är gift med två kvinnor varav varje kvinna har en dotter. En av kvinnorna ammar en son till en annan man. Får den sonen gifta sig med dottern till kvinnan som inte har ammat honom? Han svarade:

Om en kvinna ammar en pojke med en bröstmjölk som hon har fått via en man, blir hon pojkens di-moder och hennes make blir hans di-fader. Alltså får han varken gifta sig med hennes eller hans döttrar, ty han är hans di-fader.”