Dhûl-Qarnayn – kung eller profet?

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/178)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ

OCH DE frågar dig om den Tvåhornade.”1

Det råder delade åsikter om Dhûl-Qarnayns – den Tvåhornade – profetskap. Vissa menar att han var profet. Abût-Tufayl berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) fick den frågan om Dhûl-Qarnayn var profet eller kung. Han svarade:

Han var varken profet eller kung. Han var en slav som älskade Allâh varpå Allâh älskade honom, och han ville Allâh väl varpå Allâh ville honom väl.”

Det rapporteras att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) hörde en man säga till en annan:

Dhûl-Qarnayn!” ´Umar sade: ”Ni nöjer er inte med att kalla er för profeternas namn; ni kallar er också för änglarnas namn.”

Majoriteten anser dock att han var en rättvis och rättfärdig kung.”

118:83