Dhuhr under hög värme

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/205)

Fråga: Är det Sunnah att den ensamme och kvinnan ber Dhuhr senare under hög hetta?

Svar: Sinkad Dhuhr på grund av hetta gäller allihopa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den höga hettan kommer från helvetets avdunstning. När det är mycket varmt skall ni svalka bönen.”1

Hadîthen tilltalar alla. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade inte att anledningen var besväret i att ta sig till moskén under den höga hettan, utan att den höga hettan kommer från helvetets avdunstning. Den värmen drabbar både den som går till moskén och den som ber ensam. Även kvinnorna inkluderas till dem varför det är rekommenderat för kvinnor att be senare när det är mycket varmt.

1al-Bukhârî (535).