Dhuhâs tid och antal Raka´ât

Fråga: När börjar Dhuhâ, när slutar Dhuhâ och hur många Raka´ât har bönen?

Svar: Den börjar ungefär en kvart efter soluppgången och slutar när solen står i medianen. Dess lägsta antal Raka´ât är två och dess högsta antal är åtta. Efter varannan Rak´ah görs Taslîm.