Dhuhâ – förmiddagsbönen

Publicerad: 2010-03-23
Författare: Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadjdjâwî (d. 968)
Källa: al-Iqnâ´ (1/153)

 

Dhuhâ-bönen är rekommenderad. Dess tid börjar när den förbjudna tiden är över och upphör strax innan solen står i zenit så länge inte den förbjudna tiden går in.

Det är bättre att inte förrätta den regelbundet, medan flera verifierande lärda anser att man visst skall förrätta den regelbundet – vilket är korrekt. Shaykhen anser att den skall utföras av den som inte kan vakna och förrätta bönen på natten.

Det är bäst att förrätta den när hettan är hög.

Dess lägsta antal Rak´ât är två och dess högsta antal är åtta.