Dhikr före Takbîrât i Dhûl-Hidjdjah

Fråga: Vad är domen för de begränsade Takbîrât efter de obligatoriska bönerna? Skall de läsas före eller efter Dhikr?

Svar: Mig veterligen finns det ingen begränsad tid för Takbîrât efter de obligatoriska bönerna i Sunnah. Takbîr är en ritual som görs under dessa dagar. Jag anser faktiskt att begränsade Takbîrât efter de obligatoriska bönerna är en nyinförd fråga som inte fanns på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Således är det självklart att det är Sunnah att de obligatoriska bönerna efterföljs av vanlig Dhikr. Vad Takbîr beträffar, så får det utföras alltid.