Dhikr före Takbîrât i Dhûl-Hidjdjah 2

Idag har det blivit vanligt att människor läser Takbîrât efter de obligatoriska bönerna under Tashrîq-dagarna. Det är inte föreskrivet. Takbîr skall läsas oinskränkt. Jag menar att du efter de obligatoriska bönerna börjar läsa den föreskrivna Dhikr. Därefter får du läsa Takbîrât, oavsett om det sker efter bönerna eller på förmiddagen, middagen, eftermiddagen eller midnatten.