Detta skall studenten lära ut på sommarlovet

Fråga: Jag är en student vid yrkeshögskolan och ber om ert råd. På sommarloven åker jag tillbaka till min hemstad och lär några lekmän och vänner. Vilka trosrelaterade böcker råder ni mig att lära ut?

Svar: Må Allâh belöna dig väl. Det är studenternas plikt:

وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

”För att sedan varna de sina vid deras återkomst så att de är på sin vakt.”1

Gå igenom korta Tawhîd-böcker som Kashf-ush-Shubuhât, Thalâthat-ul-Usûl och Kitâb-ut-Tawhîd. Dessa böcker är enkla och underlättade och tydliga.

19:122