Detta samfunds kvinnor är de bästa kvinnorna

Maryam bint ´Imrân och Âsiyâ, faraos hustru, hör till de bästa kvinnorna. Detta samfunds bästa kvinnor, som Khadîdjah, ´Â’ishah och Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhunna), är dock bättre än dem två liksom detta samfunds bästa män är bättre än de andra. Den korrekta åsikten som de flesta muslimerna håller fast vid och som flera har utropat samstämmighet om är att Maryam och Âsiyâ inte var profeter. Det yttersta man kan säga om dem är att de var trovärdiga kvinnor, vilket Qur’ânen bevisar.

Detta samfunds trovärdiga män och kvinnor är dock bättre än de andra samfundens trovärdiga män och kvinnor.

Angående jungfrur, gifter Allâh bort dem i paradiset.

Angående Maryam, har det rapporterats att hon kommer att bli vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru. Jag vet däremot inte om det är autentiskt och Allâh vet bättre.