Detta sade de bästa människorna

157 – Abû Suhayl sade:

”´Umar bin ´Abdil-´Azîz rådfrågade mig om Qadariyyah. Jag sade: ”Jag tycker att du skall kräva dem på ånger. Antingen ångrar de sig eller också avrättar du dem.” ´Umar sade: ”Det är också min åsikt.”

Samma åsikt hade Mâlik bin Anas och al-Hasan om dem.

158 – al-Hasan bin Muhammad bin ´Alî ansåg varken dem eller Khawâridj vara muslimer.

159 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”Den som ger sig in i skolastik blir till en kättare.”

160 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”Änglarna letar efter studiecirklar. Titta vem du sitter med. Sitt inte med en innovatör. Allâh tittar inte på dem. Hyckleriets kännetecken är att en person reser sig upp och sätter sig ned med en innovatör.”

161 – Muhammad bin an-Nadhr al-Hârithî sade:

”Den som lyssnar på en innovatör förlorar sitt skydd och lämnas över till sig själv.”

162 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Jag träffade de bästa människorna och alla var Ahl-us-Sunnah som varnade för Ahl-ul-Bid´a. Även om en Sunnî har lite kunskap, så hoppas jag på honom. Innovatörens handlingar lyfts inte upp till Allâh ändock de är många.”

163 – ´Abdullâh bin ´Umar as-Sarkhasî – Harans lärde och Ibn-ul-Mubâraks kollega – sade:

”Jag åt en måltid hos en innovatör. När Ibn-ul-Mubârak fick reda på det sade han: ”Jag kommer inte att tala med dig i trettio dagar.”

164 – Ismâ´îl at-Tûsî sade:

”Ibn-ul-Mubârak sade till mig: ”Sitt med de fattiga och akta dig för att sitta med en innovatör. Jag fruktar att du drabbas av Allâhs (´azza wa djall) vrede.”

165 – al-Fudhayl sade:

”Jag varnar dig för att sitta med en innovatör. Jag fruktar att du drabbas av Allâhs (´azza wa djall) vrede.”