Detta räcker för att tro på ödet

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Îmân är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”

Det vill säga att det Allâh vill sker och det Han inte vill sker inte. Det Allâh har bestämt skall drabba dig kommer inte att missa dig. Det Allâh har bestämt skall missa dig kommer inte att drabba dig. Du skall tro på att det Allâh vill blir och det Han inte vill blir inte. Detta räcker för att tro på ödet. Fördjupa dig inte. Detta ämne är farligt. Forskning kring ödet är en forskning kring Allâhs hemlighet. Därför sade ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh):

”Ödet är Allâhs hemlighet. Således skall du inte försöka avslöja den.”

Det vill säga att du inte har rätt att fråga varför Herren gör det ena och det andra. Varför skapade Han det ena och det andra? Varför gav Han det och det liv? Varför orsakade Han att det och det dog? Varför är den ene rik och den andre fattig? Varför blev den och den personen sjuk? Detta är en forskning kring Allâhs hemligheter. Det är en hemlighet som du inte kommer att begripa. Allâh ifrågasätts inte för det Han gör. På samma sätt är det inte tillåtet att fråga om Hans namns och egenskapers beskaffenhet. Hur är Allâh? Hur är Hans hörsel? Hur är Hans syn? Hur är Hans resning? Hur är Hans kommande? Och så vidare. Det är inte tillåtet att ifrågasätta ödet.

Observera detta! Många gör fel i detta ämne. Det räcker för lekmännen och de lärda att tro på att inget äger rum i Allâhs herravälde utan att Han vill att det skall äga rum och att Allâh har alltid vetat allt och skrivit ned det. Alla beslut är kända och nedskrivna. Därefter beslutar Allâh det Han vet och det Han har skrivit ned – och vi lever utmed detta öde och beslut.