Detta händer när de stora lärda lämnas

Samfundet föll först i prövningar när människorna fick svar på frågor av människor som saknar kunskap och talar om något de inte förstår. När Khawâridj lät bli att acceptera Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares förståelse och lyssna till deras kunskap och i stället såg upp till sin egen kunskap, överskred gränserna med sin åsikt, förstod Qur’ânen på ett som skilde sig från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares förståelse och hamnade under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Små tänder och dumstridiga drömmar” – det vill säga att de saknar kunskap och insikt – gick de vilse och avvek från vägledningens väg. Till följd därav ansåg de muslimernas liv och egendomar vara tillåtna att tagas. De blev på detta vis trots att de kunnigaste skapelserna fanns bland dem, nämligen Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De gick vilse för att de var egenkära och hypnotiserade av människor som saknar kunskap. Om de bara hade tagit kunskap från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och lyssnat på deras instruktioner och råd. Exempelvis kom Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) till dem och diskuterade med dem. Vissa av dem återvände till sanningen medan andra, vilkas syfte var falskheten och villfarelsen och inte sanningen, förblev vilsna. När de lämnade följeslagarnas kunskap och instruktioner gick de vilse.

Så är fallet alltid och överallt. När människorna lämnar råden från de rådgivande lärda med djupt rotad kunskap för kunskapen från människor som ger sig in i kunskapen och svar på frågor utan kunskap och insikt, leder dessa dem till botten och prövningar.