Detta är vår religion och dogm

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 82-84

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

149 – Vi tror på tecknen före Apokalypsen, däribland ad-Dadjdjâls uppkomst och ´Îsâ bin Maryams (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) nedstigning från himlen.

150 – Vi tror på solens uppgång från väst och Vidundrets tillkomst från marken.

151 – Vi tror inte på siare, slagrutemän eller någon annan som påstår något som går emot Qur’ânen, Sunnah och samfundets samstämmighet.

152 – Vi anser att enighet är sanning och korrekt, medan splittring är avvikelse och straff.

153 – Allâhs religion på jorden och i himlen är en enda religion, nämligen islam. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är den enda religionen islam.”1

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”2

154 – Den är mellan överdrift och underdrift, liknelse och förnekelse, fatalism och indeterminism, säkerhet och hopplöshet.

155 – Detta är vår religion och dogm, invändigt och utvändigt.

156 – Vi tar avstånd från allt som går emot det som vi har nämnt och klargjort.

157 – Vi ber Allâh (ta´âlâ) låta oss förbli troende och dö i det tillståndet.

158 – Vi ber Honom skydda oss mot olika sekter, splittrande ideologier och usla inriktningar som Mushabbihah, Mu´tazilah, Djahmiyyah, Djabriyyah, Qadariyyah och alla andra som skiljer sig från Sunnah och samlingen och är bundsförvanter med villfarelsen.

159 – Vi tar avstånd från dem och anser att de är vilsna och usla – Allâh är den som skyddar och skänker framgång.

FÖRKLARING

Varje inriktning som skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är usel och falsk. Allâh avvisade Mushabbihah och de förnekande Djahmiyyah när Han sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

Mushabbihah dyrkar statyer, Mu´attilah dyrkar vakuum och han som bekräftar Allâhs egenskaper dyrkar en enda Herre som alla är i behov och som inte är i behov av någon. Så fint Ibn-ul-Qayyim uttalade sig när han sade i ”an-Nûniyyah”:

Vi liknar inte Hans egenskaper vid våra egenskaper –

en Mushabbih dyrkar ju statyer

Inte heller förnekar vi Hans egenskaper –

en Mu´attil dyrkar ju lögner

Djahmiyyah förnekar Allâhs egenskaper.

Djabriyyah dementerar slavens vilja till handlingar.

Qadariyyah säger att slavarna skapar sina egna handlingar.

Râfidhah beskyller följeslagarna för otro och har samma dogm som Djahmiyyah när det kommer till Allâhs egenskaper.

Alla dessa sekter hör till de avvikande och vilsna sekterna. Dessutom var al-Djahm den förste som förnekade Allâhs egenskaper, förespråkade fatalism och uteslöt handlingarna ur tron, sade Ibn-ul-Qayyim i ”an-Nûniyyah”4. Och om dessa läror tillskrivs någon annan så är det för att denne har stött och bitsått dem. Helt rätt hade poeten när han sade:

Människorna är oense om vad de förstår och återberättar

Och alla säger sig ha vunnit segern

Välj åsikten som stöds av bevis

antingen från Allâh eller också från mänsklighetens mästare

13:19

25:3

342:11

4Se ”an-Nûniyyah” (1/34-38).