Detta är tilläggsränta

Fråga: En man köper en vara av en försäljare. En summa pengar blir kvar hos försäljaren som köparen kommer och hämtar efter ett tag. Är det tilläggsränta?

Svar: Nej. Tilläggsränta (ربا النسيئة) är att ju längre en återbetalning av ett lån dröjer desto högre blir räntan att betala. Exempelvis ger borgenären dig en månad på att betala tillbaka ett lån. Räntan är 5%. Om det går två månader stiger räntan till 10% och så vidare. Detta finns idag. Detta är tilläggsränta; ju längre en återbetalning av ett lån dröjer desto högre blir räntan att betala.