Detta är Surûriyyah

Surûriyyah är en tillskrivning till Muhammad Surûr Zayn-ul-´Âbidîn; författaren till ”Manhadj-ul-Anbiyâ’” – en bok med ett vilseledande namn. Den är destruktiv mot moraler, den förstör trosläran, den kallar till Khawâridjs lära, den fördärvar ungdomarna som uppfostras med oanständighet, brist på blyghet samt att de uppfostras med skymf, förbannelse och Takfîr. Detta är Surûriyyah.

Muhammad Surûr Zayn-ul-´Âbidîn attackerar denna troslära idag och hävdar att böckerna som behandlar trosläran är smaklösa, att de är olämpliga idag och att de flesta ungdomarna har vänt dem ryggen. Detta är en lögn som liknar Ibn Batûtahs lögn som han anklagade Imâm Ibn Taymiyyah för, då han inte ens hade sett honom. Ibn Batûtah hävdade att han hade kommit till Bagdad och sett Ibn Taymiyyah predika före fredagsbönen. Därefter gick han nedför predikstolen och sade: ”Min Herre stiger ned på samma sätt som jag stiger ned.” Bahdjat al-Baytâr fastställde i sin bok ”Hayât Shaykh-il-Islâm” att Ibn Taymiyyah och Ibn Batûtah aldrig hade träffats och att Ibn Batûtah aldrig hade sett Ibn Taymiyyah den dag han kom till Bagdad. Imâm Ibn Taymiyyah dog i fängelset och han kom aldrig ut ur det, för att inte tala om att han var på hans predikan.