Detta är Sûfiyyahs metodik

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till Satans konspiration hör de orimligheter och katastrofer som han förser ignoranta Sûfiyyah med. Han uppvisar det för dem i form av visioner och fantasier. Följaktligen får han dem att falla i olika falskheter och påhitt. Han har öppnat gigantiska påståenden för dem och uppenbarat för dem att bakom kunskapen finns en väg; beträder ni den får ni se den nakna sanningen och därmed slipper ni följa Qur’ânen och Sunnah. Era själar kommer att förskönas, era karaktärer kommer att renas och ni kommer att se ned på det som ägs av de jordiska, ledarna, de lärda och vetenskapsmännen. Allt handlar om att rensa hjärtat på allt så att sanningen får direkt fäste däri utan inlärning.”1

Sûfiyyah spelar spratt med Sûfiyyah. Sûfiyyah bygger sin uppfattning på det som de återberättar från sina ledare och lärare, inte på Qur’ânen och Sunnah.

De bygger sin uppfattning även på överdriven avhållsamhet. Den är så pass överdriven att de på så sätt har avvikit från den raka vägen. Avhållsamhet är visserligen i sin ordningen, men den har en gräns. De avhåller sig från pengar, barn och annat. Det är inte avhållsamhet. Det är ett förbud mot något som har tillåtits av Allâh.

Satan har fått Sûfiyyah att överdriva och spelar spratt med dem. De vänder ryggen åt Qur’ânen och Sunnah och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare för sina lärare och härförare. Han intalar dem att rena sina hjärtan med övningar och avhållsamhet från njutningar så att de kan bli renade och därmed slippa hålla sig till Qur’ânen och Sunnah. Detta är Sûfiyyahs metodik. Detta är vad de följer, varken Qur’ânen eller Sunnah. De följer en påhittad avhållsamhet och sina lärares påståenden om visioner och dolda kunskaper. Följaktligen upphäver de handlingarna och säger sig inte vara i behov av dem längre. Enligt Sûfiyyah handlar allting om hjärtat. Sedan har deras tillstånd eskalerat och dragit ned dem i klar villfarelse.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/88).