Detta är ingen liten fråga

Publicerad: 2012-01-15
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (87 A)
http://www.youtube.com/watch?v=75T2-ViFptM

 

Fråga: De flesta lärde säger att personen som inte styr med det som Allâh har uppenbarat inte är otrogen så länge han inte anser handlingen vara lovlig och vet att Allâhs lag bättre. Vad är beviset för att han inte hädar om han inte anser det vara lovligt? Och hur skall vi veta om han anser det vara lovligt när det är något som berör hjärtats troslära?

Svar: Först och främst måste vi veta att Takfîr på en individ innebär att förflytta honom från islam till otron. Det resulterar med väldiga domar. En av de viktigaste är att det blir tillåtet att döda honom och ta hans egendom. Det är väldigt. Det är inte tillåtet att ta lätt på det. Det är exempelvis mildare att säga att något är lovligt och olovligt utav okunnighet än att säga att någon är otrogen och muslim utav okunnighet.

Takfîr och islam hör till Allâhs angelägenheter. Om vi tittar på bevisen, ser vi hur Allâh beskriver dem som inte styr med det som Allâh har uppenbarat på tre sätt:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de orättvisa.”2

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de trotsiga syndarna.”3

Likaså kallade Han domen för ”okunnighet” och sade:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

”Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men för dem som har visshet [i tron] finns ingen bättre domare än Allâh.”4

Det måste finnas en lösning på dessa beskrivningar som till synes verkar motsägelsefulla. Den enda lösningen är att implementera de föreskrivna principerna.

Om en person avskaffar föreskriften och ersätter den med mänskliga lagar som motstrider det som Allâh har uppenbarat för Sitt sändebud, råder det inga tvivel om att han anser det vara lovligt. Ty han har avskaffat föreskriften helt och fullt och ersatt den med en egen lag eller med en lag som härrör från någon som är värre än honom. Denne är otrogen.

När han avskaffar föreskriften och ersätter den med mänskliga lagar, betyder det att han anser det vara lovligt. Men gör man Takfîr på den här individen? Eller avvaktar man till dess att han får reda på sanningen? Det är möjligt att han blandar ihop världsliga frågor med frågor som berör trosläran och dyrkan. Därför ser du hur han respekterar dyrkan och inte ändrar den. Han säger exempelvis inte att man skall skjuta upp på Dhuhr till ´Asr för att människorna är på jobbet under Dhuhrs tid eller att man ber ´Ishâ’ under Maghribs för att folket skall sova. Han respekterar det. Men när det kommer till världsliga ändamål, vågar han kanske komma med egna lagar som motstrider religionen. Det råder inga tvivel om att det är otro då han upphäver föreskriften och ersätter den med något annat.

Däremot måste han få reda på sanningen. Låt oss fråga honom varför han gör så. Det är möjligt att vissa lärda lurar honom. Det finns lärda som arbetar för staten och förvränger bevisen för att behaga makthavaren. De säger exempelvis att världsliga frågor som ekonomin, jordbruket och transaktioner förfogas av människan bara för att deras välgång varierar. Därefter kamouflerar de hela med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ni är kunnigare om era världsliga frågor.”

De flesta makthavarna i dag är okunniga. De vet inget. Om då en person med ett yttre som tyder på kunskap kommer och säger att frågan berör välgång och att välgång varierar beroende på tid, plats och tillstånd och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”Ni är kunnigare om era världsliga frågor” och ingen skada är skedd att tillämpa lagar som var dolda på följeslagarnas tid och som lämpar sig efter dagens läge och till följd därav tillåter de det som Allâh har förbjudit. De säger exempelvis att det finns två typer av räntor; en som berör bankerna och en som berör de fattiga och att den första är tillåten till skillnad från den andra. Därpå skriver han på. Han är okunnig.

Men om vi förklarar sanningen för honom och klargör för honom att det är fel, misstag och förvrängning från den lärde som lurade honom samtidigt som han sedan fortsätter med sitt, säger vi hänsynslöst att han är otrogen.

De lärda har med andra ord gjort denna indelning för att dessa oinskränkta bevis skall stämma överens med de religiösa och kända principerna.

1 5:44

2 5:55

3 5:57

4 5:50