Detta är deras bevis

Ishâq bin Ibrâhîm sade:

När al-Ma’mûn hade anlänt till Damaskus fick han höra talas om Abû Mushir och hans kunskap och förståelse varpå han skickade bud efter honom. Därefter sade han till honom: ”Vad säger du om Qur’ânen?” Abû Mushir sade: ”Det Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”1

Han sade: ”Är den skapad eller oskapad?” Han svarade: ”Vad säger De troendes ledare själv?” Han sade: ”Den är skapad.” Abû Mushir sade: ”Har du något bevis för det från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna eller efterföljarna?” Han sade: ”Jag har en teori som jag argumenterar med.” Han sade: ”Du troendes ledare! Vi är med den väldiga majoriteten och jag säger det den säger: Qur’ânen är Allâhs oskapade tal.” al-Ma’mûn sade: ”Var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) omskuren?” Han sade: ”Jag har inte hört något om det.” al-Ma’mûn sade: ”Berätta för mig om han vigde eller gifte sig inför vittnen.” Han svarade: ”Jag vet inte.” Då sade al-Ma’mûn: ”Ut med dig! Må Allâh förfula dig och alla som följer dig i religionen.”

19:6