Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära

Sammanfattningsvis är det Allâh som har skapat den otrogne och hans otro som han gör och anskaffar sig. Också är det Allâh som har skapat den troende och hans tro som han gör och anskaffar sig. Båda två har sina anskaffningar och val som har bestämts och velats av Allâh.

Efter att Allâh har skapat den troende, väljer han tron. Ty Allâh (ta´âlâ) ville det, bestämde det och visste att han skulle göra det.

Efter att Allâh har skapat den otrogne, väljer han otron. Ty Allâh (ta´âlâ) ville det, bestämde det och visste att han skulle göra det.

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Den som tror på den har rätt och undkommer Djabriyyahs och Qadariyyahs lära.