Det visades för berget

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3074)

3074 – ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Sulaymân bin Harb underrättade oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit, från Anas som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp denna vers:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en jordhög…”

Hammâd visade såhär. Sulaymân visade sin högra tummes fingertopp. Han sade: “Berget sjönk:

وَخَرَّ موسَى صَعِقًا

“… och Mûsâ föll medvetslös till marken.”12

Hadithen är god, främmande och autentisk.

17:143

2Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3074).